Babbletics

E-mail instellingen

Email settings

Om e-mail te kunnen ontvangen en versturen via onze servers, dien je de volgende instellingen te gebruiken:

To be able to receive and send e-mail via our servers, you need to use the following settings:

Server
plesk.babbletics.nl
Protocol
IMAP
993
SSL/TLS

Server
plesk.babbletics.nl
Protocol
SMTP
465
SSL/TLS

Webmail

Je kunt ook gebruik maken van webmail. Ga hiervoor naar https://plesk.babbletics.nl:8443 en log in met je e-mailadres en wachtwoord. Hiernaast zal ik ook proberen voor elk hosting domein het webmail subdomein te koppelen aan de webmail, dus webmail.jouw-domein.nl.

You can also use webmail. Go to https://plesk.babbletics.nl:8443 and log in with your email address and password. In addition, I will also try to link the webmail subdomain to the webmail for each hosting domain, so webmail.your-domain.com.

Pegasusstraat 20
7521 KA, Enschede