Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Bij de voorwaarden voor de hosting en voor het gebruik van Babbletics CMS horen ook aanvullende voorwaarden, welke door Babbletics zijn opgezet. Deze specificaties zijn er ook bij vermeld. Mochten er andere specifieke voorwaarden gelden, dan worden deze bij de offerte genoemd.


Babbletics CMS

De volgende modules van de ICT~Office Voorwaarden zijn van toepassing bij het Babbletics CMS:

Aanvullende voorwaarden:

Ontwikkeling

De volgende modules van de ICT~OFfice Voorwaarden zijn van toepassing bij ontwikkelings projecten:

Babbletics Hosting

De volgende modules van de ICT~Office Voorwaarden zijn van toepassing bij de hosting pakketten:

Aanvullende voorwaarden (per pakket):